4 Οκτ 2014

πειράζει;

Τελικά ...
Germany Replaces China as World’s Trade-Surplus Boogeyman
Why does that matter?
Fostering growth where exports far outweigh imports means that expansion comes at the expense of other economies. Instead of encouraging German domestic consumers to boost growth in its weaker eurozone members, for example, Berlin’s economic policies have hindered Europe’s recovery, the IMF and U.S. officials have repeatedly warned.

Δεν επενδύουν  οι Γερμανοί στο εσωτερικό γράφει το Ecinomist. Τα πλεονάσματα τους δημιουργούνται επειδή στέλνουν έξω τα λεφτά τους και έχουν από εκεί αποδόσεις. Οι εξαγωγές έχουν φθάσει σε τέτοιο ύψος όχι από την μεγαλύτερη παραγωγικότητα καθώς ακόμα και οι ώρες εργασίας έχουν μειωθεί αλλά από την στασιμότητα στα ημερομίσθια. Η χαμηλή επένδυση είναι υπεύθυνη για την κατάσταση στην παραγωγικότητα. Σε πολλές βιομηχανίες το μετοχικό κεφάλαιο είναι τώρα χαμηλότερο από το 2000, άρα οι Γερμανοί είναι λιγότερο πλούσιοι και μελλοντικά θα είναι λιγότερο ισχυροί.
Παρ'όλα αυτά έχουν ακόμα ψευδαισθήσεις. Τρείς για την ακρίβεια:
Germany’s economy: Three illusions | The Economist Germans have derived from this tale three illusions, Mr Fratzscher thinks. The first is that Germany will stay strong just by doing more of the same. The second is that it doesn’t really need the euro zone. The third is that its euro-zone partners are only after its money—and that German taxpayers are the real “victims” from all the rescue efforts to save the euro.

Ώστε πειράζει η πραγματικότητα ή πειράζουν οι ψευδαισθήσεις ;

Δεν υπάρχουν σχόλια: