16 Οκτ 2014

οι πολλές γραμμέςECB's stress test dead on arrival as deflation hits - Telegraph "banking equivalent of the Maginot Line, the chain of concrete fortresses erected by the French in the 1930s to defend the border from German invasion. Regrettably, when the Germans came, it was from a different direction".


*Και η παρατήρηση στο κείμενο είναι καίρια. Όταν ενοποιηθεί το τραπεζικό σύστημα μετά τα stress test, η εικόνα με τους επόπτες μπορεί να έχει ενδιαφέρον. Ισπανοί στην BNP Paribas...

Μια επιστροφή στο παρελθόν και η διαβεβαίωση Fitch: Οι ελληνικές τράπεζες πιθανόν να μην χρειαστούν το ΤΧΣ (βλ.μαξιλάρι)

Στο μεταξύ Έλληνες πολιτικοί: κενό πουκάμισο. "Διπλή στήριξη στην Αθήνα από Κομισιόν και ΕΚΤ". 

Δεν υπάρχουν σχόλια: