14 Οκτ 2014

δεν ξέρουν τί κάνουν


Έγινε συνήθεια: το ΔΝΤ κάθε έξη μήνες αναθεωρεί προς τα κάτω τις προβλέψεις του για την οικονομία.Δέν ξέρουν τι κάνουν, ή ξέρουν τι κάνουν; Το σίγουρο είναι πως με τις πρακτικές τους  έχουν καταστρέψει την ζήτηση, όπως καταλήγει το κείμενο στα αγγλικά πιο κάτω. Αυτό δεν μπορεί να μην το ξέρουν.

Κάτω αναπτύσσονται τρεις λόγοι που συμβαίνει αυτό και που στην πραγματικότητα η παγκόσμια οικονομία δεν ανακάμπτει.Why the World Economy Sputters | RealClearPolitics
First is the hangover from the 2008-09 financial crisis. Sobered and scared, people and businesses delay consumption and investment. To prepare for the next crisis, they reduce debts ("deleverage") and
increase savings. Firms hoard profits. These may be prudent behaviors for individuals and companies, but when practiced by the multitudes, they subtract from economic activity.
Second is the legacy of global trade imbalances in the 1990s and early 2000s, when China and some other countries ran huge surpluses and the United States and some others ran huge deficits. This boosted growth for the exporters and their raw material and component suppliers --Australia, Brazil, South Korea and others. But this system depended on the voracious spending of Americans and Europeans. When this ceased, the export bubble burst.
Third is the cost of maturing welfare states. The United States, Europe and Japan (about two-fifths the global economy) face comparable problems. Their populations are aging. Their governments are committed to paying costly retiree benefits, and these same governments are already running sizable budget deficits. Curbing deficits -necessary for some countries to maintain financial confidence - means cutting spending or raising taxes.
All of these problems involve wrenching adjustments. Each affects countries differently. But all have a similar economic effect: They reduce demand. Any one of them would impose a formidable drag on national economies.

Δεν γνωρίζει η δεξιά τι ποιεί η αριστερά.Δεν υπάρχουν σχόλια: