22 Σεπ 2014

πολύ μεγάλες παρ'όλα αυτά


Αν και η γερμανική κεντρική τράπεζα μέσω Weidmann, ενδιαφέρεται περισσότερο για την πολιτική (βλ. διατήρηση της λιτότητας), και λιγότερο για τις τράπεζες και το όφελος που θα έχουν από τις αγορές περιουσιακών στοιχείων ABS απο την ΕΚΤ που θα ξαλαφρώσει τις τράπεζες του πυρήνα απο τα κόκκινα δάνεια, αυτή η τελευταία εύνοια είναι ένα γεγονός.
Όμως παρ' όλα αυτά, σε άποψη που εκφράζεται ταυτόχρονα είναι: Too Big to Be Saved: Systemic Risk Alive and Well in Europe | naked capitalism. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι πολλές χώρες στην Ευρώπη έχουν τραπεζικά συστήματα που είναι προφανώς πιο επικίνδυνα από εκείνα των ΗΠΑ:

The countries with the highest levels of systemic risk are France and the UK. These two countries contribute to approximately 55% of the total exposure of European financial institutions (Table 1).

Table 1. Systemic risk by country

too big to be saved jondeau table2 18 sep
The five riskiest institutions over the recent period have been Deutsche Bank, BNP Paribas, Barclays, Crédit Agricole, and Société Générale.
Together, they bear almost 314 billion euros, i.e., 39% of the total expected shortfall in the case of a new financial crisis (Table 2).Table 2. Systemic risk by financial institution

Πολιτική uber alles...

Δεν υπάρχουν σχόλια: