5 Ιουλ 2014

τα συνηθισμένα μεγέθη
 Επιτόκια των small and medium-sized enterprises στην ευρωζώνη όπου αυτές οι επιχειρήσεις υπερτερούν αριθμητικά.
Υπάρχουν διαφορές ανα χώρα. Την ίδια στιγμή η κίνηση χρηματοδότησης των τραπεζών από την ΕΚΤ, TLTRO καλείται να λύσει θέματα ρευστότητας. Ταυτόχρονα παντού.
Bruegel.org: T-(rompe-l’Oeil)-LTRO
carry trade | Read more at Bruegel http://www.bruegel.org/nc/blog/detail/article/1379-t-rompe-loeil-ltro/
. Η ΕΚΤ στην
πραγματικότητα δεν έχει προσθέσει σαφήνεια για το πώς (αν όχι καθόλου)
οι τράπεζες θα πρέπει να αποτρέπονται από τη χρήση των κεφαλαίων για να
αγοράσει κρατικά ομόλογα | Read more at Bruegel
http://www.bruegel.org/nc/blog/detail/article/1379-t-rompe-loeil-ltro/
*άν δεν σπαταληθούν στα κρατικά ομόλογα...

Δεν υπάρχουν σχόλια: