26 Ιουλ 2014

θα συνεχιστεί η τάση;


...η ερώτηση στο κείμενο.
Political groups in
the European Parliament since 1979 | Read more at Bruegel
http://www.bruegel.org/nc/blog/detail/article/1376-chart-of-the-week-political-groups-in-the-european-parliament-since-1979...η ερώτηση στο κείμεν

Οι πολιτικές ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το 1979 Bruegel.org


Η πολιτική καλά κρατεί: Τόσες διαφορετικές πολιτικές τάσεις στο χώρο, και τόση σύγκλιση στο τέλος στην αποδοχή μέτρων (λιτότητα). Θα συνεχιστεί λοιπόν η τάση. Πάντα συνεχίζεται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: