19 Ιουλ 2014

πάντα ο πόνος


Οι διαφορετικότητα πάντα στο προσκήνιο. Πόσο πόνο μπορεί η Ευρώπη να αντέξει; Ειδικά λόγω των διαφορετικών αποτελεσμάτων που έχουν τα αποτελέσματα των κυρώσεων απέναντι στην Ρωσία.

Διαδραστικός χάρτης των επιπτώσεων: The cost of escalating sanctions on Russia over Ukraine and Crimea | Georg Zachmann at Bruegel.org

Then, the leaders of
the European Union should understand how far each of them would be
willing to go. If the member states cannot commit to the level of
sanction-induced costs that would have a realistic chance of changing
Putin's mind, Europe will have to restrict itself to symbolic measures
to avoid unnecessary losses. | Read more at Bruegel
http://www.bruegel.org/nc/blog/detail/article/1279-the-cost-of-escalating-sanctions-on-russia-over-ukraine-and-crimea/
 Then, the leaders of the European Union should understand how far each of them would be willing to go. If the member states cannot commit to the level of sanction-induced costs that would have a realistic chance of changing Putin's mind, Europe will have to restrict itself to symbolic measures to avoid unnecessary losses.

Δεν υπάρχουν σχόλια: