10 Ιουλ 2014

υπάρχει η πεποίθηση


O Draghi εδώ γίνεται πιο συγκεκριμένος και αναφέρεται στις διαφορές στην ανταγωνιστικότητα στις χώρες της ευρωζώνης που δημιουργούν ανισότητες, και προτείνει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις

Όμως πάλι ο Kenneth Rogoff καταλήγει λέγοντας πως υπάρχει η πεποίθηση οτι  θα χρειαστεί κάποια είδους αναδιάρθρωση:
"but the ECB’s guarantee will not solve long-run sustainability problems".

Και κυρίως γιατί:
"Η ΕΚΤ θα πρέπει σύντομα να αντιμετωπίσει το γεγονός ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και η δημοσιονομική λιτότητα δεν είναι μια ολοκληρωμένη λύση για τα προβλήματα χρέους της Ευρώπης. Τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, η ΕΚΤ θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα των τραπεζικών stress .
Επειδή πολλές τράπεζες κατέχουν μεγάλο όγκο δημόσιου χρέους της ευρωζώνης, τα αποτελέσματα θα εξαρτηθούν σε μεγάλο βαθμό από το πώς η  ΕΚΤ αξιολογεί τον κίνδυνο χρεοκοπίας".

H EKT δεν έχει καταφέρει να κάνει κάτι σχετικά με αυτόν τον κακό το δεσμό κρατικού χρέους  και τραπεζών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: