12 Ιουν 2014

το σταθερό αποτελέσμαΚα με όλα αυτά οι ελληνικές εξαγωγές παραμένουν αδύναμες σε σχέση με την υπόλοιπη περιφέρεια. Μια αιτία αυτού του αποτελέσματος; Limited financing (γράφημα)  ...
Το ΔΝΤ το περιγράφει στο σχετικό paper.


Δεν υπάρχουν σχόλια: