8 Μαΐ 2014

μια ερώτηση


 Στο γράφημα τα reserves των τραπεζών στην ΕΚΤ λιγοστεύουν αλλά απο ότι φαίνεται.δεν διοχετεύονται στην αγορά σαν δάνεια. Η ερώτηση είναι που πάνε.

"The real surprises will be some of the big banks who are considered safe but are not".
EU banks binge on capital to avoid stress test failure - FT.com

Οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα πρέπει να κατέχουν τουλάχιστον το 8 τοις εκατό των ιδίων κεφαλαίων τους λατά την διενέργεια των stress tests, βάσει των κανόνων της Βασιλείας III. Και λέγεται οτι υπάρχει σχεδόν μια αντίστροφη σχέση μεταξύ του μεγέθους των τραπεζών και του κινδύνου που διατρέχουν. έτσι προς το παρόν εξαιρούνται απο την shopping list της ΕΚΤ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: