4 Απρ 2014

αυτό που θέλουν


Σχετικά με την συζήτηση για την QE, σε μια ανάρτηση του Alphaville περιγράφεται και μια άλλη παράμετρος της ενίχυσης άρα και της αποδυνάμωσης του ευρώ. Ουσιαστικά αφορά το μερίδιο του ευρώ στα παγκόσμια συναλλαγματικά αποθέματα.
Euro the one that they want, Central Bank reserve edition | FT Alphaville Why is the euro so strong? There are plenty of reasons, but one additional factor has been confirmed by the latest data on global foreign exchange reserves:
central bank buying.

Embedded image permalink

Μια δράση απο τις κεντρικές τράπεζες θα είχε ίσως νόημα. Άλλωστε ο Ντράγκι αναφέρθηκε πρώτη φορά σε ομόφωνες αποφάσεις στην ΕΚΤ και στην σοβαρή επίδραση των συναλλαγματικών ισοτιμιών στην πολιτική της.

Δεν υπάρχουν σχόλια: