25 Απρ 2014

έξυπνες κινήσεις


'Οφθαλμόν αντί οφθαλμού' ;
Russia’s tit for tat | vox Στο άρθρο υπάρχει μια μελέτη που παρέχει μια συγκριτική προοπτική σχετικά με την αποτελεσματικότητα των οικονομικών κυρώσεων απέναντι στην Ρωσία.

Αλλά κυρίως: Third, the economic and political costs are unevenly distributed between Europe and a forceful boycott and embargo would thus be difficult to achieve.
 ... we can understand the EU’s choice to impose smart
sanctions only.


Η ΕΕ φαίνεται να δυσκολεύεται στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: