14 Μαρ 2014

το καθάρισμα


και η συνέχεια
Draghi Praises European Banks That Are Cleaning Up Their Books - NYTimes.com
Some bankers have argued that they will have trouble lending as they undergo a period of onerous scrutiny by a central bank that is exercising new oversight powers. Mr. Draghi argued that the opposite was true. Banks that roll over bad loans, rather than writing them off, keep the weak ones alive and deny credit to entrepreneurs. Exposing such ‘‘zombie’’ banks will help credit flow to the companies that can make the best use of the money, Mr. Draghi said.

Μαζί όμως με τους ισολογισμούς θα ξεκαθαρίσει και η λογική, της λογικής των διασώσεων των προηγούμενων χρόνων ...
Γιατί λοιπόν τώρα και όχι τότε;

Δεν υπάρχουν σχόλια: