11 Μαρ 2014

η στενή σύνδεση


Η έλλειψη εναλλακτικής λύσης είναι μια αιτία.
Eurozone banks’ sovereign exposure hits new high |   IFRe
Banks in the eurozone are now more exposed to government debt than at any time since the financial crisis began, with many increasingly using their balance sheets to prop up ailing governments, deepening the bank-sovereign link that has already pushed a number of countries and lenders into bailouts.
* Μόνο που ο κ.Ντράγκι ανέφερε οτι οι τράπεζες θα είναι ο φορέας της ευρωπαϊκής νομισματικής πολιτικής

Δεν υπάρχουν σχόλια: