1 Μαρ 2014

όχι επαναλήψεις


History doesn’t repeat and it doesn’t necessarily rhyme. 
It Retweets. Joshua M Brown / thereformedbroker


Maps - British Library Prints ' The commentarybegins: State of Europe: At this period, there are, in Europe, only Five Great Powers, or States, that can support themselves, these are, England, France, Austria, Prussia, and Russia. The map was created in London in London, 1807

Και με την πρόοδο της τεχνολογίας μπορούμε να ερμηνεύσουμε πράγματα και να κυριολεκτούμε. Ίσως.


Δεν υπάρχουν σχόλια: