26 Φεβ 2014

the link (ανάμεσα)The eurozone is caught in a diabolical loop...Και προσπαθώντας να αποφύγει κάποιος την παγίδα χώνεται πιο βαθιά μέσα της. Tο μερίδιο των κρατικών ομολόγων που κατέχουν οι εγχώριες τράπεζες στις χώρες της ευρωζώνης έχει αυξηθεί σημαντικά κατά τους τελευταίους μήνες. Στην Ισπανία και την Ιταλία, τα κρατικά ομόλογα αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% του συνολικού ενεργητικού των τραπεζών. Η έλλειψη συγκεκριμένης δημοσιονομικής πολιτικής, θα έχει σαν αποτέλεσμα οποιαδήποτε πρόκληση σχετικά με το χρέος να υπονομεύσει την φερεγγυότητα των τραπεζών. Και μετά θα πρέπει τα κράτη να ξανα-αναλάβουν τα χρέη τους, και πάλι ξανά...
the link between sovereign-debt risk and domestic banking stability / Project Syndicate. Στο κείμενο υπάρχουν τρείς προτάσεις. Ανώτατο όριο ομολόγων που θα δέχονται οι τράπεζες, μηδενικός συντελεστής κινδύνου, και τα “European Safe-Bonds”.

Αν ευρωζώνης αγορές κρατικού χρέους έχουν σταθεροποιηθεί, το μερίδιο των κρατικών ομολόγων που κατέχουν οι εγχώριες τράπεζες
έχει αυξηθεί σημαντικά κατά τους τελευταίους μήνες, που αντιπροσωπεύουν
περισσότερο από το ήμισυ της καθαρής αύξησης των εκπομπών του χρέους σε
ορισμένες χώρες.
Στην Ισπανία και την Ιταλία, τα κρατικά ομόλογα τώρα αντιπροσωπεύουν περίπου το 10% του συνολικού ενεργητικού των τραπεζών (βλ. παρακάτω σχήματα).
CommentsView/Create comment on this paragraph
Ο κίνδυνος είναι ότι οποιαδήποτε απροσδόκητη πρόκληση που αντιμετωπίζει
κρατικών ομολόγων στην αγορά ενός ασθενέστερη χώρα του οφειλέτη - ας
πούμε, απόσχιση δημοψήφισμα της Καταλονίας, ή την επαναδιαπραγμάτευση
της πορτογαλικής και της ελληνικής διάσωσης - θα υπονομεύσει
φερεγγυότητα των τραπεζών, συχνά ακόμη περισσότερο από ό, τι στους
προηγούμενους γύρους του βρόχου ανάδρασης .

Επιπλέον, ακόμη και εν απουσία μιας κρίσης, η γεωγραφική τμηματοποίηση
της αγοράς κρατικών ομολόγων, παρακωλύει τη μετάδοση της νομισματικής
πολιτικής ουσιαστικά.

Read more at http://www.project-syndicate.org/commentary/lucrezia-reichlin-and-luis-garicano-offer-three-options-for-severing-the-link-between-sovereign-debt-risk-and-domestic-banking-stability#U4io0JUk4d6tW15t.99

Δεν υπάρχουν σχόλια: