13 Φεβ 2014

εξηγήσεις


 

European lending

Σε συνέχεια με τα προηγούμενα, και μετά το γράφημα μια άλλη αντιμετώπιση του όρου εθνικός είναι:  If national courts have precedence over federal courts in interpreting the "federal constitution", i.e. the EU treaty, this proclaims that Europe is definitely not a federation, but a hybrid, loose construct.
Deutsche Bank Explains How, And Why, Germany Opened The OMT Pandora's Box | Zero Hedge

Δεν υπάρχουν σχόλια: