20 Ιαν 2014

ισορροπία και αλήθεια


 net eurosystem claims

...και αντίστοιχες υποχρεώσεις στο ευρωσύστημα μέσω του Target 2. Οι συμπεριφορές καθορίζονται με αυτή την βάση, αλλά ο κίνδυνος είναι πάντα μια εκθετική συνάρτηση.


Δεν υπάρχουν σχόλια: