28 Νοε 2013

η βοήθεια γενικά
Embedded image permalink 

Eurozone bank loans to non-financial corporations. Η Γαλλία και η Γερμανία δεν βοηθούν ακόμα στην επιθυμητή και αναμενόμενη ανάκαμψη. Αντίθετα. Η απομόχλευση συνεχίζεται καθώς η εσωτερική υποτίμηση στην περιφέρεια δεν βοήθησε την εξισορρόπηση της ανταγωνιστικότητας και οι επισφάλειες σύντομα θα αποκαλύψουν προβλήματα στους νέους ελέγχους της ΕΚΤ.


Δεν υπάρχουν σχόλια: