8 Οκτ 2013

συμπερασματικά


...για την ευρωρευστότητα. Η κρίση έχει αποκαλύψει μια ισχυρή αλληλεξάρτηση μεταξύ τραπεζών και κρατών που μερικοί την ονομάζουν θανατηφόρα. Οι τράπεζες που βρίσκονται στις πιο αδύναμες χώρες, λόγω της έκθεσης των κυβερνήσεων τους έχουν δυσκολίες για χρηματοδότηση τους απο την αγορά και έχουν καταφύγει στη ρευστότητα που παρέχει το Ευρωσύστημα κάτι που υπονοήθηκε πως θα συνεχιστεί. Η εξάρτηση των τραπεζών για ρευστότητα από την ΕΚΤ στις αδύναμες χώρες είναι φανερή. Κάποια ποσά χρησιμοποιήθηκαν για να αγοραστούν κρατικά ομόλογα και λίγα περάσανε στην οικονομία. Το πρόβλημα της Ελλάδας ξεχωρίζει στο ELA. Η εξάρτηση σε γραφήματα: ανάλυση LTRO ανα χώρα, ELA ανα χώρα -με στοιχεία Αυγούστου.  πηγή 




Δεν υπάρχουν σχόλια: