29 Οκτ 2013

οι μήνες και τα χρόνια


Greek bank deposits fall in Sept for fourth month - cenbank | Reuters
Οι ελληνικές τραπεζικές καταθέσεις μειώθηκαν για τέταρτο συνεχόμενο μήνα το Σεπτέμβριο, καθώς ξοδεύονται απο την ύφεση και τους φόρους (ειδικά μετά το bail in στην Κύπρο).
Έτσι σαν αποτέλεσμα η πιστωτική στενότητα υποσκάπτει τη όποια ζήτηση για δάνεια. Οι πιστώσεις προς τον ιδιωτικό τομέα συρρικνώθηκαν κατά 3,9 τοις εκατό από έτος σε έτος. Τα δάνεια προς τον ιδιωτικό τομέα μειώνονται συνεχώς για περισσότερα από δύο χρόνια.