25 Σεπ 2013

διασώσεις στο χρόνοGermany Industrial Production
Με την νίκη και η αλήθεια: όχι τόσο καλά τα νούμερα ενώ υπάρχουν κενά επένδυσης στις υποδομές, στην εκπαίδευση, ενεργειακό (πολύ ακριβή υπόθεση ιδίως μετά το χάσιμο χρόνου με την πράσινη ενέργεια), δημογραφικό. Μια αντιμετώπιση των προβλημάτων του Νότου, του τύπου:  Hugo Dixon: Counter-cyclical fiscal policy is a good idea for all countries ίσως να εξασφαλίσει κάποια λύση στην γερμανική εξάρτηση από την εξωτερική ζήτηση. Διαφορετικά απομένει να περιμένουμε. Βέβαια ο χρόνος είναι μια ανθρώπινη εφεύρεση..


“Real wages are rising faster than labour productivity; profitability and competitiveness are deteriorating; business investment is declining; exports are stagnant; growth is driven by household demand; asset prices are rising,”

Full article: http://www.euromoney.com/Article/3233857/Germanys-quiet-economic-revolution-shows-strain.html?copyrightInfo=true
Visit http://www.euromoney.com/reprints for additional distribution rights. For more articles like this, follow us @euromoney on Twitter.
“Real wages are rising faster than labour productivity; profitability and competitiveness are deteriorating; business investment is declining; exports are stagnant; growth is driven by household demand; asset prices are rising,”

Full article: http://www.euromoney.com/Article/3233857/Germanys-quiet-economic-revolution-shows-strain.html?copyrightInfo=true
Visit http://www.euromoney.com/reprints for additional distribution rights. For more articles like this, follow us @euromoney on Twitter.“Real wages are rising faster than labour productivity; profitability and competitiveness are deteriorating; business investment is declining; exports are stagnant; growth is driven by household demand; asset prices are rising,”Natixis Report.pdf “Real wages are rising faster than labour productivity; profitability and competitiveness are deteriorating; business investment is declining; exports are stagnant; growth is driven by household demand; asset prices are rising,”pdf “Real wages are rising faster than labour productivity; profitability and competitiveness are deteriorating; business investment is declining; exports are stagnant; growth is driven by household demand; asset prices are rising,”
“Real wages are rising faster than labour productivity; profitability and competitiveness are deteriorating; business investment is declining; exports are stagnant; growth is driven by household demand; asset prices are rising,”

Full article: http://www.euromoney.com/Article/3233857/Germanys-quiet-economic-revolution-shows-strain.html?copyrightInfo=true
Visit http://www.euromoney.com/reprints for additional distribution rights. For more articles like this, follow us @euromoney on Twitter.
“Real wages are rising faster than labour productivity; profitability and competitiveness are deteriorating; business investment is declining; exports are stagnant; growth is driven by household demand; asset prices are rising,”

Full article: http://www.euromoney.com/Article/3233857/Germanys-quiet-economic-revolution-shows-strain.html?copyrightInfo=true
Visit http://www.euromoney.com/reprints for additional distribution rights. For more articles like this, follow us @euromoney on Twitter.“Real wages are rising faster than labour productivity; profitability and competitiveness are deteriorating; business investment is declining; exports are stagnant; growth is driven by household demand; asset prices are rising,
pdf  “Real wages are rising faster than labour productivity; profitability and competitiveness are deteriorating; business investment is declining; exports are stagnant; growth is driven by household demand; asset prices are rising”.


“Real wages are rising faster than labour productivity; profitability and competitiveness are deteriorating; business investment is declining; exports are stagnant; growth is driven by household demand; asset prices are rising,”

Full article: http://www.euromoney.com/Article/3233857/Germanys-quiet-economic-revolution-shows-strain.html?copyrightInfo=true
Visit http://www.euromoney.com/reprints for additional distribution rights. For more articles like this, follow us @euromoney on Twitter.
“Real wages are rising faster than labour productivity; profitability and competitiveness are deteriorating; business investment is declining; exports are stagnant; growth is driven by household demand; asset prices are rising,”

Full article: http://www.euromoney.com/Article/3233857/Germanys-quiet-economic-revolution-shows-strain.html?copyrightInfo=true
Visit http://www.euromoney.com/reprints for additional distribution rights. For more articles like this, follow us @euromoney on Twitter. “Real wages are rising faster than labour productivity; profitability and competitiveness are deteriorating; business investment is declining; exports are stagnant; growth is driven by household demand; asset prices are rising,”

Δεν υπάρχουν σχόλια: