19 Σεπ 2013

δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα


W ikipedia
Parthenogenesis /is a form of asexual reproduction in which growth and development of embryos occur without fertilization ...

εκτός αν πρόκειται για θρησκευτική προσέγγιση ή κάτι τέτοιο, ώστε να εξασφαλίζεται η απαλλαγή από την ευθύνη.

σημ.είμαστε μπροστά σε φάση ανατροπής των ορίων και δεν πρόκειται για έρωτα ούτε για τέχνη.Δεν υπάρχουν σχόλια: