2 Ιουλ 2013

ένα μέγεθος συνέχεια


Σήμερα στην περιφέρεια αλλά και στο Bloomberg
Draghi’s One Size Fits All Rescue Fuels Northermost Debt -
Το τελευταίο όπλο του Ντράγκι δεν είναι πανάκεια...Ο μηχανισμός μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής παρουσιάζει πρόβλημα καθώς τα χαμηλά επιτόκια αναπτύσσουν ανισότητες ανάμεσα στον δανεισμό στις διαφορετικές χώρες και  κυρίως δημιουργούν πιθανές επικίνδυνες φούσκες στη στεγαστική πίστη και στην αξία των assets. Οι Φινλανδοί ανησυχούν και προσπαθούν να βάλουν όριο στις υποθήκες των στεγαστικών δανείων τα οποία έχουν ξεπεράσει κατά το ένα τρίτο τις κατευθυντήριες γραμμές της κεντρική τράπεζας. Το ίδιο και στην Δανία την χώρα με το μεγαλύτερο ιδιωτικό χρέος.

σημ.Οι ανισότητες υπάρχουν εδώ και λειτουργούν αντίστροφα  και ανασταλτικά. Αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν πρώτα. Αλλά αν γίνει αυτό θα έχει πλέον νόημα μια ευρωπαϊκή ένωση; Ευθέως τίθεται το ερώτημα.Δεν υπάρχουν σχόλια: