18 Ιουλ 2013

θα μείνει για πολύ


Η προπτική για την Ελλάδα το '14 δεν είναι καλή μιας και η ανεργία γίνεται διαρθρωτική. - OΕCD  
Σε πολλές χώρες του ΟΟΣΑ, οι απώλειες θέσεων εργασίας, και οι απώλειες στις αποδοχές έχουν επικεντρωθεί σε άτομα με χαμηλή ειδίκευση, νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος. Στις μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες, η απασχόληση είχε επηρεαστεί λιγότερο από την κρίση, αλλά  πολλοί εργαζόμενοι παραμένουν παγιδευμένοι σε χαμηλά αμειβόμενες, επισφαλείς θέσεις εργασίας με ελάχιστη κοινωνική προστασία.paper
Το όποιο δίκτυο κοινωνικής ασφάλισης παραμένει ακόμα όρθιο, δίνει κάποιο χρονικό περιθώριο για να εξαλειφθούν οι ανισότητες. Διαφορετικά τίποτα δεν είναι μη αναστρέψιμο, ούτε καν η πορεία μακριά απο την εσωστρέφεια, και ότι αυτή συνεπάγεται. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: