19 Απρ 2013

voiles"In the original publication of this piece Debussy placed its title at the end rather than above it, therefore not to serve as a brief explanation of what he meant the piece to represent, but instead as a way to put the performer's mind in what the piece suggests".
Είναι πιθανό, πίσω απο τα πέπλα....Δεν υπάρχουν σχόλια: