2 Απρ 2013

νέες ανάγκεςFTcom "Οι περιορισμοί κεφαλαίων που επέβαλε η Κύπρος στους πολίτες της αποτελούν αξιοσημείωτη απόκλιση από την αρχή της ελεύθερης κίνησης κεφαλαίων, που είναι ένας από τους πυλώνες της ενιαίας αγοράς. Ένα ευρώ που βρίσκεται κλειδωμένο σε τραπεζικό λογαριασμό της Κύπρου τεχνικά μπορεί να είναι ίδιο με ένα ευρώ που βρίσκεται σε κάποιον γερμανικό λογαριασμό. Πρακτικά, όμως, αυτό δεν ισχύει αφού δεν μπορεί να δαπανηθεί ...
Σε αυτό το σημείο, η ΕΚΤ μπορεί να βοηθήσει άμεσα. Από τη στιγμή που οι κυπριακές τράπεζες θα ανακεφαλαιοποιηθούν (και θα είναι κατά συνέπεια «φερέγγυες»), δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην αντισταθμίζεται η φυγή τραπεζικών καταθέσεων μέσω του ΕLA, βάσει του οποίου δίνεται η δυνατότητα στην κεντρική τράπεζα της Κύπρου να παρέχει ευρώ στο τραπεζικό σύστημα με αντάλλαγμα collateral που θα ορίζεται με ευρύτερους όρους. 
Σαφώς μία τέτοια λύση θα εντείνει τις ανισορροπίες σε επίπεδο Target 2 μεταξύ της Κύπρου και των υπόλοιπων μελών της ευρωζώνης, οι οποίες αποτυπώνονται στον ισολογισμό της ΕΚΤ. Σίγουρα, όμως, το αποτέλεσμα θα είναι προτιμότερο από τη διατήρηση των κεφαλαιακών περιορισμών για μεγάλο χρονικό διάστημα".  

Αλλά η EΚΤ δεν μπορεί να υποκαταστήσει την έλλειψη μιας τραπεζικής ένωσης στην ευρωζώνη που θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα. Όμως κατά πόσο μιά κεντρική διοίκηση άρα και ένας κεντρικός έλεγχος θα εξυπηρετούσε τις σημερινές ανάγκες των τραπεζών του πυρήνα; Τώρα που γύρω αλλάζουν οι φίλοι και οι εχθροί,  BRICS Approve Currency Fund as Bank Start-Up Stalls, και η Γερμανία θα πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη για να τους αντιμετωπίσει. Θα κρατήσει άραγε μετά απο όλα αυτά ο ευρωπαικός γάμος;Δεν υπάρχουν σχόλια: