13 Μαρ 2013

η μείωση


Θετικό αρχικά. Ο ελληνικός τραπεζικός δανεισμός από την ελληνική κεντρική Τράπεζα (μέσω ELA) στις αρχές του Δεκεμβρίου είχε μειωθεί σημαντικά από την εποχή του buyback  (€ 21.3bn κάτω από το Νοέμβριο του 2012). Αυτό θα έπρεπε να είναι κάτι θετικό, αφού υποδηλώνει μειωμένη εξάρτηση από την επίσημη χρηματοδότηση. Το γεγονός αποδίδεται κυρίως στο ότι οι τράπεζες ανάκτησαν δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας στο 9% ή και υψηλότερα και έτσι τα περιουσιακά τους στοιχεία έγιναν και πάλι αποδεκτά από την ΕΚΤ, η οποία τα αποδέχεται ως collaterals.
Αλλά πάλι με δεδομένες τις δυσκολίες που υπάρχουν, στο Open Europe blog, διατυπώνονται ερωτήματα για την επάρκεια των λόγων που οδήγησαν σε αυτή την μείωση...
Open Europe blog "there seems to be some strong evidence that the Greek bond buyback has hit the liquidity access of Greek banks, albeit not in a catastrophic way".

 


Δεν υπάρχουν σχόλια: