22 Ιαν 2013

ένα άλλο σημείο, επίσης

πηγή

 Αν πρόκειται κάποιος να εστιάσει σε ένα μελλοντικό σημείο έντασης, τότε πρέπει να δει ότι η Ιταλία έχει τώρα το υψηλότερο κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος στη ζώνη του ευρώ και ότι δεν έχει δει καμία ουσιαστική βελτίωση από την έναρξη της κρίσης. Η παραγωγικότητα  της είναι η χαμηλότερη. ( Η Ιρλανδία, η Ελλάδα και η Ισπανία έχουν την μεγαλύτερη διόρθωση από την αρχή της κρίσης. Και αυτό, και χάρη στην αντίστοιχη άνοδο της  Γερμανίας- μια κίνηση της οποίας το αποτέλεσμα θα φανεί μετά τις εκεί εκλογές ).


Δεν υπάρχουν σχόλια: