19 Ιαν 2013

για την Ευρώπη

 για την Ευρώπη ..αρχικά:
Stratfor  " Όλες οι πολιτικές που προέρχονται από τις Βρυξέλλες για τον περιορισμό των επιπτώσεων της κρίσης, αφορούν την εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας σε μια υπερεθνική οντότητα, είτε για την παροχή χρηματοοικονομικής βοήθειας σε προβληματικές χώρες, είτε προκειμένου να τεθούν οι εθνικοί προϋπολογισμοί υπό την εποπτεία υπερεθνικών θεσμών".
Έτσι αναγκαστική κατάληξη είναι πώς:
προκλητικός διαχωρισμός μεταξύ της κυβερνώσας ελίτ και των πληθυσμών της περιφέρειας θα αποτελέσει στοιχείο-κλειδί για το 2013. Ορισμένες κυβερνήσεις μπορεί να πέσουν. Όμως, ακόμα και αν τα κόμματα της αντιπολίτευσης αναλάβουν την κυβέρνηση, θα αντιμετωπίσουν τους ίδιους περιορισμούς όπως οι κυβερνήσεις που προηγήθηκαν. Με άλλα λόγια, μια αλλαγή στα πολιτικά πρόσωπα δεν θα φέρει ουσιαστική αλλαγή στις πολιτικές που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε μεγάλο βαθμό, οι χώρες αυτές θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν τα μέτρα λιτότητας και το επόμενο έτος, αν και αναμένουμε να αρχίσουν να ζητούν πιο έντονα παραχωρήσεις από τους πιστωτές τους. Υπό την απειλή της κλιμάκωσης της κρίσης, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί είναι πιθανό να κάνουν τέτοιες παραχωρήσεις". 

Μπορεί η κρίση να αγγίζει τον πυρήνα αλλά αυτό που έχει πιο μακροπρόθεσμες συνέπειες είναι κάτι που ξεκίνησε να δημιουργείται στην Ελλάδα...η μεταβίβαση και η συγκέντρωση σε νέα κέντρα, της εξουσίας, εκεί όπου οι πολιτικές αποφάσεις δεν έχουν επίδραση. Και αυτό την στιγμή που όντας σε καιρό απομόχλευσης ούτε οι καταναλωτικές συμπεριφορές δημιουργούν πίεση. Κάποιοι μένουν απόλυτοι άρχοντες, άν και σε μια αυτοκαταστροφική εξουσία...


Δεν υπάρχουν σχόλια: