14 Ιαν 2013

αναστολή

Έχει σημασία:
Οι τράπεζες κέρδισαν 4ετή αναστολή "Το ισχυρό σοκ που θα επιφέρουν σε αγορές και πραγματική οικονομία οι νέοι αυστηρότεροι κανόνες ρευστότητας για τις τράπεζες αναγνώρισαν, για πρώτη φορά επισήμως, οι κεντρικοί τραπεζίτες. Η Επιτροπή της Βασιλείας ομόφωνα αποφάσισε να αναβάλλει για τέσσερα χρόνια την πλήρη εφαρμογή των νέων κανόνων (γνωστών ως Βασιλεία ΙΙΙ), που επιδιώκουν να «θωρακίσουν» τις μεγαλύτερες τράπεζες έναντι ενός μελλοντικού σοκ αντίστοιχου της κατάρρευσης της Lehman Brothers".

σημ. Η σκοτεινή τρύπα της υπερμόχλευσης  και υποκεφαλοποίησης ( making sure banks have enough capital) των ευρωπαικών τραπεζών, που μια άλλη περιγραφή της είναι η φράση "δεκαετής περίοδος προσαρμογής  που χρειάζεται η ελληνική οικονομία".
Λέξεις...


Δεν υπάρχουν σχόλια: