4 Δεκ 2012

στο όριο...για πάντα;


Φτώχεια: Εκτιμήσεις βα­σι­σμέ­νες στις ε­πί­ση­μες προ­βλέ­ψεις δεί­χνουν ό­τι το 2013 το 41,1% του πλη­θυ­σμού θα βρί­σκε­ται σε α­πό­λυ­τη φτώ­χεια (δη­λα­δή κά­τω α­πό την γραμ­μή της φτώ­χειας ό­πως αυ­τή εί­χε ο­ρι­σθεί για το έ­τος 2005). Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat το 2011, στην Ελλάδα ζούσαν 3,4 εκατομμύρια άνθρωποι κοντά στο όριο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, ή το 31% του πληθυσμού.
*Η σημαντική διαφορά βρίσκεται στο ποσοστό αστέγων στην Ελλάδα που έχει αυξηθεί κατά 25% από το 2009 ( 20.000 ζουν στους δρόμους της Αθήνας).
Α zero-coupon perpetual bond Την ίδια στιγμή μετά το bond buyback ο αριθμητής του κλάσματος όπως λένε, φαίνεται  να μην έχει σημασία μετα τα νέα δάνεια αφού θα τα αναλάβει πια ο επίσημος τομέας, (εκτός βέβαια από μία και σημαντική: θα διαιωνιστεί η εξάρτηση μας από τους πιστωτές). Το ίδιο όμως το κλάσμα το ξεχνούν.
Ο παρονομαστής όσο μικραίνει τόσο γίνεται εκρηκτικότερος.Δεν υπάρχουν σχόλια: