2 Δεκ 2012

κρίσιμη ανισορροπία


Marc to Market: Το γράφημα κάτω, δείχνει σημαντική επιδείνωση του τομέα των τροφίμων της Κίνας, και πλεόνασμα και αυτάρκεια της γεωργικής παραγωγής των ΗΠΑ. Η Ευρώπη είναι περίπου σε ισορροπία. Με δεδομένη την εντατική χρήση του νερού για την παραγωγή τροφίμων η διεύρυνση του ελλείμματος της γεωργίας της Κίνας αντανακλά την έλλειψη νερού. Η Κίνα είναι η πατρίδα περίπου το 20% του παγκόσμιου πληθυσμού, αλλά έχει λιγότερο από το 10% της παγκόσμιας παραγωγής του γλυκού νερού.
σημ. Ο Jim Rogers έχει καιρό που δήλωσε πως το καλύτερο επάγγελμα στο μέλλον είναι αγρότης στην Κίνα. Πριν από αυτό καλή απασχόληση θα είναι εξαγωγέας αγροτικών προϊόντων στις ΗΠΑ που θα αποκτήσουν πλεονέκτημα στις εξαγωγές (agri-dollar). Για την Ευρώπη των εισαγωγών δεν προβλέπεται κάτι...

Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations.  

περισσότερα στα σχετικά άρθρα Goodbye Petrodollar, Hello Agri-Dollar? και Soybeans and Gunships: A New World of Food.


Δεν υπάρχουν σχόλια: