4 Νοε 2012

δικαιώματα


Η κρίση άραγε τους αναγκάζει; Εκτός από την Γερμανία φαίνεται πως όλο και περισσότερες κεντρικές τράπεζες ενδιαφέρονται για τα αποθέματα χρυσού τους που φυλάσσονται εκτός. Λεπτομέρειες αναφέρει ο Washington's Blog  The Emperor Has No Gold

zerohedge "The problem with this rehypothecation scheme is what happens when the counterparty suddenly finds themselves insolvent, the gold has since been re-re-rehypothecated, and nobody really knows whose gold it is any more".
Αμοιβαιότητας και όχι μόνο, συνέπειες...Δεν υπάρχουν σχόλια: