28 Νοε 2012

σχετικά πρόσφατα

Μιλώντας τώρα για αναδιαρθρώσεις κρατικού χρέους η ιστορία λέει το εξής: Restructuring sovereign debt, 1950–2010: Οι αναδιαρθρώσεις κρατικών ομολόγων γίνανε συχνές τα τελευταία χρόνια. Αναδιαρθρώσεις χρέους εμφανίζονται πολλές, ιδίως μετά τη δεκαετία του 1980. Αντίθετα, υπήρχαν μόλις και μετά βίας οποιαδήποτε αναδιαρθρώσεις στη δεκαετία του 1960 και του 1970.

*Πρώτα έχουν πρόβλημα οι τράπεζες και μετά τα κράτη. Προηγούμενο σημαντικό γεγονός χρονολογικά, το ότι οι ΗΠΑ εγκαταλείπουν την μετατρεψιμότητα του δολαρίου σε χρυσό και μαζί μ’ αυτήν το σύστημα σταθερών συναλλαγματικών ισοτιμιών του Bretton Woods. Έτσι αρχίζει η νεότερη εποχή των κυμαινόμενων συναλλαγματικών ισοτιμιών...Και των εκτυπώσεων ή μη εκτυπώσεων.
Δεν υπάρχουν σχόλια: