8 Οκτ 2012

απλές αναμνήσεις


Στα ξένα: Capital flight into Switzerland continues Οι τελευταίες ενέργειες της ΕΚΤ σίγουρα έχουν μειώσει το ρυθμό των εκροών κεφαλαίων (μειώνοντας τον κίνδυνο λόγω διάλυσης της Ευρωζώνης), αλλά η κεντρική τράπεζα έχει μέχρι στιγμής αποτύχει να ανακόψει τις εκροές συνολικά.

Στην πατρίδα: Για εμάς τους άσχετους και χωρίς εσωτερική πληροφόρηση, εδώ είναι το τι μας λέγανε παλαιότερα:
Κατά τη βραχυχρόνια περίοδο, ύστερα από ένα σημείο, οι διαδοχικές αυξήσεις στο μεταβλητό παραγωγικό συντελεστή δίνουν όλο και μικρότερες αυξήσεις στο Συνολικό Προϊόν. Αυτός είναι ο Νόμος της Φθίνουσας Απόδοσης και διαγραμματικά απεικονίζεται στο φθίνον τμήμα της καμπύλης του Οριακού Προϊόντος.
 

Kertesz, painting on his own shadow / αντί για γράφημα

Δεν υπάρχουν σχόλια: