13 Οκτ 2012

μια παράβλεψη...

Η άποψη του Daniel Gros : " An overlooked currency war in Europe. Σε όλους είναι σαφές ότι οι ενέργειες της Εθνικής Τράπεζας της Ελβετίας να κρατήσει το ελβετικό φράγκο αδύναμο, αγοράζοντας ένα μεγάλο ποσό σε ευρώ, και έτσι να διαιωνίζεται ένα πλεόνασμα τρεχουσών συναλλαγών άνω του 12% του ΑΕΠ, είχε σημαντική επίπτωση στην συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ και ως εκ τούτου, μια μη αμελητέα επίδραση στην οικονομία της Ευρωζώνης.
...Moreover, most of the euro-denominated investments of the Swiss National Bank have presumably been in bank deposits and securities of the core countries. This means that its interventions have led to an even larger liquidity surplus within the German banking system and thus contributed materially to the huge claims accumulated by the Bundesbank within the TARGET 2 system."vox

O βαθμός χειραγώγησης του νομίσματος μιας χώρας από την χώρα αυτή, κυρίως εκφράζεται από τον λόγο των συναλλαγματικών διαθεσίμων /ΑΕΠ. Ανάλογα σε πια φάση πραγματοποιείται μπορεί να θεωρηθεί 'κερδοσκοπία' και να αποτελέσει αιτία νομισματικού πολέμου (βλ.Κίνα που το έκανε σε μικρότερο βαθμό). Αλλά...

Anders Petersen

Δεν υπάρχουν σχόλια: