28 Σεπ 2012

οι διαδρομές της προσφοράς


Η προσφορά (reuters) χρήματος Μ3 στην ευρωζώνη αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό 2,9 τοις εκατό τον Αύγουστο. Η ροή όμως των δανείων προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις και νοικοκυριά, μειώθηκε κατά € 10 δισεκατομμύρια σύμφωνα με την ΕΚΤ. Το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης για τις τράπεζες ανεβάζει τα επιτόκια των δανείων για τους δανειολήπτες. Το ίδιο αυξητικές τάσεις δείχνει και ο πληθωρισμός. Αυτό περιορίζει τις δυνατότητες της κεντρικής τράπεζας -που μάλλον είναι υπεύθυνη για την τελευταία ασιοδοξία.
Αισιοδοξία είναι η μια ερμηνεία...