23 Σεπ 2012

ανάμεσα σε άλλα

Simon Johnson, και Peter Boone: ένα άλλο σημείο. Φθάνοντας στην ευρωζώνη, ένα πρόβλημα θα είναι τα euro-denominated interest rate derivatives- παράγωγα επι επιτοκίων. Οι δυσκολίες που θα δημιουργήσουν στον ισοσκελισμό τους σε περίπτωση διάσπασης της ευρωζώνης θα είναι δύσκολο να αντιμετωπισθούν. Περιγράφονται επίσης τα αδύνατα σημεία των Ιαπωνία και ΗΠΑ, επίσης υποψήφιες για να εκδηλωθεί η Ημέρα της Κρίσης. The doomsday cycle turns: Who’s next?  

Figure 3 illustrates the growth of euro-denominated interest rate derivatives, the notional value of which now totals more than 10 times the GDP of the Eurozone. Regulators commonly use net figures when they consider ultimate risk for banks and this makes sense under the usual circumstances of bankruptcy. But when a currency area breaks up, the practice of netting off contracts needs to change dramatically and banks will be facing far more risks than regulators and risk officers currently report.

 

σημ.¨Όλα αυτά  και λόγω της καταστροφικής επίδρασης, που ασκεί η σχέση πολιτικών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και στις πλούσιες χώρες πλέον. Άλλωστε η ώσμωση μεταξύ τους είναι μεγάλη, για παράδειγμα η παρουσία των τεχνοκρατικών κυβερνήσεων, ή η αμφισβήτηση της νομιμότητας του ΟΜΤ και οι πολιτικές αρμοδιότητες που αναλαμβάνει η ΕΚΤ βάζοντας όρια στη νομισματική πολιτική της.  ECB is in panic