13 Σεπ 2012

πολιτικοί και πολιτική


Eurozone building blocks are falling into place | Gavyn Davies "Σύμφωνα με τον Dirk Schumacher της Goldman Sachs, η Γερμανία έχει συσσωρεύσει καθαρές επενδυτικές πιστώσεις των € 2.700 δις. ευρώ σε άλλες οικονομίες της ευρωζώνης, κυρίως κατά την τελευταία δεκαετία. Από το ποσό αυτό, άνω των € 1.000 δις. ευρώ έχουν συσσωρευτεί στις πέντε πιο προβληματικές οικονομίες:

Εάν το ευρώ επρόκειτο να διασπαστεί, αυτές οι πιστώσεις θα πρέπει να υποτιμηθούν αμέσως κατά 30-50 τοις εκατό περίπου, επιβάλλοντας δαπάνες για το γερμανικό ιδιωτικό τομέα που είναι πολύ μεγαλύτερες από τυχόν απώλειες που πιθανόν να προκύπτουν από τις σχεδιαζόμενες διασώσεις."


Η Μέρκελ και η αλήθεια...το συμφέρον της Γερμανίας....Για αυτό το μισό εκλογικό γερμανικό σώμα ζητούσε αυστηρότερους όρους για τον ESM .Και τελικά την δουλειά που δεν θα κάνει ο τελευταίος αφού δεν του επιτρέπεται να αυξηθεί πάνω από ένα όριο ούτε να έχει τραπεζική άδεια, θα την κάνει η ΕΚΤ μοχλεύοντας τον ισολογισμό της με τις αγορές ομολόγων ευρωπαϊκών χωρών. Πολιτική νίκη, αλλά πολλές νίκες είναι...ανάποδες χασούρες.

Δεν υπάρχουν σχόλια: