29 Σεπ 2012

any longer


Δέν είναι λοιπόν βιώσιμο. Δυό λύσεις -μετά το αναμενόμενο πρωτογενές πλεόνασμα:  ΟSI  και  σωστή ανακεφαλαιοποίηση -τα επισφαλή δάνεια αγγίζουν το 25% του συνόλου των τραπεζικών χρεών - χωρίς αυτά οι επενδύσεις θα μας κοιτάνε απο μακριά. Γιατί η τέταρτη χειρότερη σωρευτική ύφεση παγκοσμίως πλήττει την Ελλάδα, και  το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών υπέστη μείωση 15,7%.
With a little help of my friends...


Όσο για τους υπόλοιπους (...) ο Mark Grant τα εξηγεί απο καιρό.
Μπορεί  να προσποιούνται ότι δεν υπάρχουν (οι υποχρεώσεις), αλλά θα εμφανιστούν και θα απαιτήσουν να πληρωθούν.