8 Αυγ 2012

είπε

Monti said, 
"If governments allow themselves to be completely bound by the decisions of their parliaments without maintaining some room for manoeuvre in international negotiations, then a break-up of Europe will be more likely than closer integration."

Στο spiegel  βέβαια όλα αυτά. Όχι τα κοινοβούλια δεν είναι το πρόβλημα, αλλά η λύση του προβλήματος. Όχι δεν πρέπει να παρακάμπτονται. Αλλά πάλι μπορεί να μην χρειάζεται κάν η παράκαμψη, όταν κάτι είναι νεκρό. Πρίν γενικά χρειαζόμασταν ένα Ξύπνημα. Τώρα μας χρειάζεται μάλλον μια Ανάσταση.


Δεν υπάρχουν σχόλια: