5 Αυγ 2012

η επόμενη επιλογή

Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ συμφώνησε στη συνεδρίασή του την Πέμπτη να αυξήσει το ανώτατο όριο του ποσού των βραχυπρόθεσμων δανείων που η Τράπεζα της Ελλάδας μπορεί να δέχεται σε αντάλλαγμα για έκτακτο δανεισμό, ανέφερε η εφημερίδα. Ως τώρα η Τράπεζα της Ελλάδας μπορούσε να αποδεχθεί κρατικά χρεόγραφα μόνο μέχρι το ποσό των 3 δισ. ευρώ ως ενέχυρο για παροχή ρευστότητας μέσω του Συστήματος Εκτάκτου Ανάγκης (ELA), αλλά ζήτησε να της επιτραπεί να αυξήσει το όριο στα 7 δισ. ευρώ euro2day
άπο την άλλη
from JPM : Greek banks have run out of ECB eligible collateral already and can only access Bank of Greece’s ELA, but even with ELA, the collateral,typically loans, is not unlimited... The true maximum amount that Greek banks can borrow via ELA is likely though to be significantly smaller because not all loans are accepted as collateral via ELA. The alternative is for Greek banks to be allowed to issue more government guaranteed paper but the ECB can, with a 2/3rd majority, block a steep and unsustainable increase in Bank of Greece’s ELA. This would effectively cut Bank of Greece off from TARGET2.

Και τότε αν για πρώτη φορά, το σύστημα πληρωμών TARGET2 αρχίσει να έχει πρόβλημα, με την υπάρχουσα συνολική απαίτηση € 644 δις έναντι του Ευρωσυστήματος από την Bundesbank, θα δημιουργηθεί θέμα στο γερμανικό ΑΕΠ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: