15 Ιουλ 2012

θα γίνει χειρότερο πρίν γίνει καλύτερο;


Is Europe Facing A Lost Decade?

Διαφορές ανάμεσα σε ΗΠΑ και ευρωζώνη
*Οι ευρωπαϊκές τράπεζες είναι πιο σημαντικές για την οικονομία καθώς είναι κατά 40%  πηγή χρηματοδότησης της σε αντίθεση με το 20% της αντίστοιχης χρηματοδότησης των αμερικανικών τραπεζών προς την δική τους οικονομία.*Οι ευρωπαϊκές τράπεζες δεν είναι τόσο καλά κεφαλοποιημένες, για αυτό και οι ΗΠΑ ξεπέρασαν πιο εύκολα την τραπεζική κρίση. Άλλωστε η χρηματοπιστωτική κρίση στην ευρωζώνη μόλις άρχισε.
σημ.Η ανάπτυξη της ευρωζώνης σε αυτή την φάση  θα είναι χειρότερη και από την αντίστοιχη περίοδο απομόχλευσης της Ιαπωνίας λόγω της εφαρμογής πολιτικών λιτότητας. Άλλωστε η Ιαπωνία δεν είχε τόση ανεργία και υπήρχε πολύ καλό επίπεδο αποταμιεύσεων. Υπάρχει πιθανότητα να χαθεί μια δεκαετία για την ευρωζώνη.Τhe credit crunch in Europe will get worse before it gets better.

Δεν υπάρχουν σχόλια: