8 Ιουλ 2012

στο σύνολο


Europe As a Whole Is Insolvent :The below chart shows this number for financial institutions in several major EU members relative to their country’s 2010 GDP.
Source: IMF

As you can see, financial institutions in Germany, France, Italy, Spain, the UK, and Ireland are all ticking time bombs.Taken as a whole, the US banking system is leveraged at 13 to 1. Leverage levels at the TBTFs aremuch much higher… but when you add them in with the 8,100+ other banks in the US, total US bank leverage is 13 to 1.The European banking system as a whole is leveraged at nearly twice this at over 26 to 1. That’s the ENTIRE European Banking system leveraged at near Lehman levels (Lehman was 30 to 1 when it collapsed).
___
σημ.κάτι αναφέρει στο άρθρο για  liabilities της ευρωζώνης και πραγματικό χρέος σαν ποσοστό στο ΑΕΠ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: