22 Μαΐ 2012

the lowest level

Alpha Now "eurozone bank now make up only 8% of the eurozone’s total market capitalization, the lowest level in nearly 40 years and down from more than 20% at its height in."

 ένας πραγματικός λόγος ανησυχίας για το σύστημα

Δεν υπάρχουν σχόλια: