31 Δεκ 2011

αενάως


 “All that is gold does not glitter,
Not all those who wander are lost;
The old that is strong does not wither,
Deep roots are not reached by the frost.
From the ashes a fire shall be woken,
A light from the shadows shall spring;
Renewed shall be blade that was broken,
The crownless again shall be king.”
― J.R.R. Tolkien, The Fellowship of the Ring

  Ένας Γερμανός που εμπνέεται απο ένα Γάλλο και σχεδιάζει να διώξει έναν Ιταλό, ενώ παράλληλα...

Δεν υπάρχουν σχόλια: