23 Δεκ 2011

Shadows

στα χέρια τους  Το Shadow Banking System είναι οι διάφοροι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που εμπλέκονται στην διευκόλυνση της δημιουργίας της πίστωσης του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος, αλλά δεν υπόκεινται σε εποπτεία και περιορισμούς,πράγμα που τους δίνει δυνατότητες κινήσεως.Περιλαμβάνει τα hedge funds, τα αμοιβαία κεφάλαια της αγοράς χρήματος και τα δομημένα επενδυτικά σχήματα.

USA vs EZ
 
green line: banks / red line: shadow banks  source

Δεν υπάρχουν σχόλια: