23 Οκτ 2011

δύσκολα

Πρέπει να φτιαχτούν εργαλεία απο την αρχή γιατί τα γνωστά δεν λειτουργούν στην ευρωζώνη...Μια επισήμανση για την ευελιξία της εργασίας και γιατί η «εσωτερική υποτίμηση» είναι τόσο δύσκολη .


Στη Λεττονία  (παράδειγμα αναφοράς ) υπήρξαν μεγάλες περικοπές  στους μισθούς στον δημόσιο τομέα, οι οποίες βοήθησαν τον προϋπολογισμό, αλλά δεν έγιναν οι  εξαγωγές πιο ανταγωνιστικές. krugman.nyt


"And what you see is that even the supposed internal devaluation success stories have barely managed to reduce wages. They mainly have to rely on wage increases elsewhere to make their relative wage fall; which is basically why a higher euro zone inflation target would make a big difference."

Δεν υπάρχουν σχόλια: