2 Οκτ 2011

σημείωση απλώς

Η πρωτοφανής αύξηση της   Μ2 (ταμιευτήριο και μεγάλες καταθέσεις) για τις ΗΠΑ που ξεκίνησε στα τέλη Ιουνίου ίσως είχε αφορμή τη φυγή κεφαλαίων από την Ευρώπη λόγω της ανησυχίας ότι οι τράπεζες της Ευρωζώνης αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο της κατάρρευσης.Οι καταθέτες μετατοπίζανε τα κεφάλαιά τους σε τράπεζες των ΗΠΑ για ασφάλεια. γράφημα seeking alpha


είναι μια ένδειξη οτι τελειώνει;

Δεν υπάρχουν σχόλια: